بازرگانی معادن و مواد معدنی

بازرگانی معادن و مواد معدنی

شناسایی معادن و تامین کنندگان مواد معدنی با تاکید بر تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی میدکو

 

  • معادن فلزی شامل: سنگ آهن، مس
  • معادن غیر فلزی شامل: ذغال سنگ، آهک، دولومیت، سیلیس

 

خرید و فروش داخلی و صادرات مواد معدنی

 

  • آماده سازی معادن و مشارکت در تولید
  • خرید درازمدت مواد معدنی مورد نیاز واحدهای تولیدی میدکو