ماموریت

ماموریت

  • ارائه خدمات بازرگانی برتر در راستای تامین و فروش مواد، محصولات و تجهیزات معدنی و صنایع معدنی با اولویت مجموعه میدکو از راه حضور در بازارهای داخلی و بین المللی و انجام مطالعات مرتبط.
  • انجام مطالعات بازرگانی