پرسشنامه درخواست همکاری تأمین کنندگان و پیمانکاران

از اعلام تمایل خود جهت همکاری با شرکت آفتاب درخشان خاورمیانه سپاسگزاریم. هدف از تهیه این پرسشنامه، ارزیابی و بررسی شرایط تأمین کنندگان و پیمانکاران محترم جهت همکاری می باشد.

این پرسشنامه به صورت کلی بوده و ممکن است در مراحل برگزاری مناقصات نیاز به اخذ اطلاعات تکمیلی در خصوص سوالات طرح شده باشد.

کلیه مدارک ارائه شده توسط تأمین کنندگان محترم، محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت آفتاب درخشان خاورمیانه نگهداری می گردند.

راهنمای تکمیل پرسشنامه

1- کلیه فیلدها با علامت * قرمزرنگ الزامی می باشد.

2- لطفا توجه فرمایید در کلیه بخش هایی که گزینه "افزودن مورد جدید" وجود دارد، حتی اگر مورد جدیدی ندارید (به عنوان مثال تنها یک زمینه فعالیت دارید) می بایست حتما این گزینه را یک بار انتخاب فرمایید تا مورد درج شده اول ثبت گردد.

3- پس از اتمام فرآیند تکمیل فرم، یک ایمیل حاوی کد پیگیری به آدرس ذکر شده در قسمت "اطلاعات عمومی" ارسال می گردد که نشان دهنده صحت انجام فرآیند ثبت و تکمیل و ارسال فرم می باشد.

 

اطلاعات عمومی تامین کنندگان

(ورود تمام فیلدهای ستاره دار اجباری می باشد)

اطلاعات تکمیل کننده

اطلاعات هیئت مدیره و سهامداران

(برای ثبت اطلاعات پس از پر کردن فیلدها روی دکمه ثبت سهامدار جدید کلیک کنید)

لیست سهامداران:

محصولات و خدمات قابل ارایه

(برای ثبت اطلاعات پس از پر کردن فیلدها روی دکمه ثبت محصول یا خدمات جدید کلیک کنید)

لیست محصولات و خدمات:

سوابق کاری

(برای ثبت اطلاعات پس از پر کردن فیلدها روی دکمه ثبت سابقه جدید کلیک کنید)

لیست کارها و قراردادهای عمده خود را در زمینه فعالیت کاری مرتبط در 5 سال گذشته را ارائه نمائید. (با ارائه مستندات لازم)

لیست سوابق:

تقدیرنامه و حسن سابقه در کارهای قبلی

(برای ثبت اطلاعات پس از پر کردن فیلدها روی دکمه ثبت تقدیرنامه جدید کلیک کنید)

رضایت مشتریان قبلی مربوط به کالای فروخته شده (با ارائه مستندات لازم)


لیست تقدیرنامه ها و گواهی نامه ها

خدمات پس از فروش

(برای ثبت اطلاعات پس از پر کردن فیلدها روی دکمه ثبت خدمات جدید کلیک کنید)

در صورتیکه توان ارائه تضمین کیفیت محصولات و یا خدمات فنی و مهندسی بعد از فروش را دارید با ذکر موارد ارائه شده به مشتریان قبلی ذکر نمائیدلیست خدمات قابل عرضه

موارد تکمیلی

(انتخاب موارد ستاره دار اجباری می باشد)